• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Şişlik Olmaksızın Kasık Ağrısı – Önemli Uyarı!

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası ağrı ile gelen hastalardan en sık duyduğum hikaye şöyle: kasığım ağrıdı. Şişlik yoktu. Hekime gittim. Ultrason istedi. Ultrasonda fıtık buldular ve ameliyat oldum. Hatta ultrason raporunda 5 mm, 8 mm, 15 mm fıtık görüldü gibi ifadeler olur. Bu farkında olunması gereken ve özellikle fıtık tanısı koyup ameliyat etmek için dikkatli olunması gereken bir durum!

Kabaca kasık ağrılarının 30%’u fıtık nedenli olabiliyor ve onlarda da genellikle kasıkta muayene ile saptanabilen bir şişlik oluyor. Diğer bir bakış açısı ile; üçte ikisi başka nedenlerden! Bu nedenleri blog yazımda yazdım. Göz atmanızı tavsiye ederim. O kadar çok ki eminim eksik yazmışımdır!

Kasık fıtığı olmaksızın uzun süren kasık ağrılarının nedenlerini beş ana grupta toplayabilirz:

  1. Kasık kaynaklı (Sporcu fıtığı)
  2. Pubis kaynaklı
  3. Adductor kaynaklı
  4. İliopsoas kaynaklı
  5. Diğer (Kalça eklemi, bel, bağırsak, prostat vs…)

Bunlar ayrı ayrı geniş konuşulacak konular. Bu yazımda amacım hem hastaları hem de meslektaşlarımı uyarmak. Yazının başındaki senaryo ile hasta geldiğinde çok dikkatli olunmalıdır. Bu hastaları daha derin araştırmak gerekir. Aceleye gerek yok. Fıtık boğulması endişesi olmasın. Fıtık boğulmalarının 75%’i, yaşam döngüsünün ilk 6 ayında yani bebeklerde görülüyor. O nedenle bebeklerin kasık fıtıkları gecikmeksizin ameliyat edilmelidir. Bu hastalar, iyi sorgulanmalı. Ayrıntılı anamnez alma çoğu durumda nedeni ortaya çıkarır. Gerekirse kesitsel görüntüleme – kasıkta en seçkin olan MR yapılmalıdır. MR, fıtık tanısı koymanın yanında, kasığa, pelvise ait diğer sorunlar hakkında da önemli bilgiler sağlar. Hastaya istirahat verilmesi, bazen lokal buz uygulaması, antienflamatuvar ilaç kullanımı ile şikayetler düzelebilir.

Yine ilk satırda bahsettiğim hikayesi olan ve ağrı ile gelen hastalarımın ağrılarının önemli bir kısmının fıtık ameliyatına bağlı olması da ayrıca ironik ve üzücü. Genellikle bu hastalar genç ve erkek oluyor. Genellikle açık teknikle kasık fıtığı ameliyatı oluyorlar. Açık kasık fıtığı ameliyatı sonrası kronik ağrının görülme sıklığı 15%. Genç ve erkek olmak kronik ağrı için bir risk faktörüdür.

Sonuç olarak en uygun yaklaşım, hastayı iyi dinlemek ve derin araştırmaktır. Sadece ultrason ile kalınmamalı; MR mutlaka istenmelidir. Radyolojik bulguyu değil, bir hastayı ameliyat ettiğimizi unutmamalıyız. Bunun için bir tanım var. Adı VOMIT (Victim Of Medical Imaging Technologies) – Tıbbi görüntüleme kurbanı olarak Türkçeye çevrilebilir.

Fıtık cerrahisi ve ultrason konulu blog yazımı okumak için tıklayın!

Sporcu fıtığı konulu blog yazımı okumak için tıklayın!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp