• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı

KAPALI FITIK AMELİYATI

      Laparoskopik cerrahi yani kapalı ameliyat, ilk olarak 1989 yılında safra kesesi ameliyatları ile başlamıştır. Hızla yaygınlık kazanmıştır. Laparoskopik fıtık ameliyatı, ilk defa 1993 yılında ABD’nde yapılmıştır. O zamandan bu yana artan bir ivme ile teknikler gelişmiş; geniş kabul görerek yaygınlık kazanmıştır.

     Kapalı fıtık ameliyatlarının avantajları araştırmalarla gösterilmiştir:

     – Daha az ağrı.

     – Daha az hastanede kalma.

     – Daha çabuk iyileşme. Günlük hayata ve işe erken dönme.

     – Daha iyi kozmetik görünüm.

     Her ne kadar ameliyat maliyeti açık yöntemlere göre daha fazla olsa da, son yıllarda ilgili teknolojinin yaygınlık kazanması ile aradaki fark kabul edilebilir oranlara düşmüştür.

Laparoskopik fıtık ameliyatı nasıl yapılır?

     Genellikle göbek içinden yapılan 1 cm uzunlukta bir küçük kesiden sokulan özel bir iğne ile karın içine karbondioksit (CO2) gazı (toksik ve yanıcı değildir!) verilerek, ayarlanan basınçta şişirilir. Daha sonra trokar denilen, plastik yada metalden yapılan, takriben 10 cm uzunlukta ince tüpler, gerek duyulan sayıda çeşitli yerlerden karın duvarına sokulur.  Bunların içinden sokulan kameranın görüntüsü altında, özel üretilmiş aletlerin yardımıyla ameliyat gerçekleştirilir. Bu aletlerle organlar kesilip dikilebilir, damarlar mühürlenebilir yani açık cerrahide ne yapılabiliyorsa hepsini yapmak mümkündür.

     Karbondioksit gazı, ameliyatın sonunda boşaltılır. Kalan az miktardaki gaz da vücut tarafından emilerek 24 saatte atılır.

Whatsapp