• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Ameliyat Raporu Rives-Stoppa

Rives-Stoppa ameliyatının raporu yazdım!

Hasta ……………, ameliyat öncesi, ameliyat onamı yazılı olarak alındı ve ameliyathaneye gönderildi.

Hasta, ameliyat masasına alındı. Kimlik doğrulaması yapıldı. Ameliyat salonundaki görevli ekip kendini tanıtarak kısaca görevini söyledi. Bu son yıllarda hasta güvenliğini artırmak için uygulamaya giren önemli bir adım. Genel anestezi verilerek entübe edildi. Her iki kolu açık olarak sabitlendi. Tüm karın ön yüzde cilt traşı yapıldı. Daha sonra ameliyat sahası povidone-iodine solüsyonu ile temizlendi ve steril örtüler ile etraf kapatıldı.

Hastanın göbek üstü orta hat kesi yeri fıtığı açık olarak Rives-Stoppa tekniği ile onarılacak. Cerrah hastanın sağ yanında, 1. Asistan hastanın sol yanında konuşlandı.

Eski kesi skarı eliptik kesi ile eksize edildi. Cilt altı koter ile geçilerek üstte ve altta sağlam ön fasyaya ulaşıldı. Fıtık kesesi bulundu ve cilt altından dikkatli bir diseksiyonla ayrılarak açılmamasına özen gösterildi. Daha sonra fıtık kesesi sol kenara yakın açılarak kontrollü bir şekilde yukarı aşağı doğru kesi uzatıldı. Karına girilmiş oldu. Fıtık kesesi duvarına yapışık olan jejunum ve transvers kolon ansları keskin diseksiyonla düşürüldü. Kesinin imkan verdiği ölçüde karın ön duvarına adezyolizis yapıldı. Daha sonra fıtık defekti ölçüldü. En geniş yerinde eni 6 cm bulundu. Boyu ise 12 cm olarak ölçüldü. Defekt, aşağıda göbeğin 3 üstünde sonlanıyordu.

Karın içi kompres ile örtüldükten sonra önce sol yanda retrorektus diseksiyonuna başlandı. Sol rektus kası iç kenarından arka fasyaya dikine bir kesi yapıldı ve kasın medial kenarı görüntülendi. Ardından bu kesi yukarıda xiphoid aşağıda da göbeğin 3 altına kadar ilerletildi. Retrorektus alana girilerek tüm kesi hattı boyunca rektus kasının dış kenarındaki sinir-damar paketlerine ulaşıldı. Bu yapılar korundu. Daha sonra aynı diseksiyonu karşı tarafa uygulamak için cerrah hastanın sol tarafına geçti. Fıtık kesesi arka fasya ile beraber kalacak şekilde sağ rektus kasının iç kenarının ön yüzüne dikine bir kesi yapılarak kas kenarı ortaya kondu ve bu kesi yukarıda xiphoid aşağıda da göbeğin 3 altına kadar ilerletildi. Ardından sağ rektus arkasına girilerek retrorektus alan damar-sinir paketlerine kadar tamamen açıldı. Aşağıda göbeğin 3 altında her iki retrorektus alan birleştirildi. Yukarıda, xiphoide yakın dikdörtgen şekindeki yağlı plan üzerinde ilerlenerek xiphoid altına 5 cm kadar ilerlendi ve retrorektus iki alan üstte de birleştirildi.

Arka fasyanın kapatılmasına geçildi. Fıtık kesesinin fazla kısımları kesilerek çıkarıldı. Kompres çıkarıldı. No. 2/0 PDS dikiş ile arka fasya devamlı dikiş tekniği ile gerilimsiz olarak kapatıldı. Daha sonra yama konulması aşamasına geçildi. Diseke edilen rektrorektus alan 15×23 cm olarak ölçüldü. 30×30 cm …………marka ve model geniş gözenekli, orta ağırlıkta polipropilen yama, 15×23 boyutunda kesilerek konuşlandırıldı. Yama sağlı sollu uygun aralıklarla, yukarıda ve aşağıda ortadan tek tek No. 3/0 PDS dikişler ile sabitlendi. Dren konmasına gerek duyulmadı. Daha sonra ön rektus fasyası, yine No. 2/0 PDS dikiş ile küçük ısırık tekniği prensipleri uygulanarak kapatıldı.

Cilt altı dikiş konmadı. Cilt, No. 3/0 monofilament emilebilir bir dikiş kullanılarak subdermal olarak kapatıldı ve ameliyata son verildi.

Ameliyat, ciltten cilde 71 dakika sürdü.

Ameliyat süresince herhangi bir komplikasyon görülmedi. Hasta anestezi tarafından ekstübe edilerek derlenme odasına alındı.

Bu ameliyat tekniği ile ilgili uyarı yazımı okuyunuz!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp