• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Açık Onarımlar

AÇIK FITIK AMELİYATI

Açık fıtık ameliyatı fıtık onarımında standart ve yaygın tedavi yöntemidir. Açık cerrahide fıtığın üstünde yapılan bir kesi ile tabakalar geçilerek fıtık bulunur ve fıtığın kesesi ya çıkarılır yada karın içine geri itilir ve delik onarılarak kasın ya altına ya da üstüne uygun bir şekilde yama yerleştirilir. Daha sonra açılan tabakalar kapatılarak ameliyat sonlandırılır. Açık ameliyat; kasık, femoral, göbek, insizyonel, ventral, sporcu fıtığı gibi tüm fıtıklarda uygulanabilir.

Kasık fıtıklarının açık onarımı:

     Bu teknik önden yada arkadan yaklaşımla yamalı yada yamasız yapılabilir. Aşağıda bu tekniklerin isimleri yazılmıştır:

     – Önden dikişli (yamasız) onarımlar: Bassini, Shouldice, McVay teknikleri

     – Önden yamalı onarımlar: Lichtenstein, Rutkow-Robbins teknikleri

     – Arkadan yamalı onarımlar: Stoppa, Wantz, Trabucco teknikleri.

     Yukarıda bahsedilen onarımlardan Lichtenstein altın standart tekniktir. Lokal anestezi ile yapılabilen, uygulaması kolay, nüks riski düşük bir tekniktir.

Whatsapp