• Keskin Kalem Sk 1, Şişli, İstanbul

Robotik Fıtık Ameliyatı

Robotik Fıtık Ameliyatı

ROBOT İLE FITIK AMELİYATI

     Son yıllarda fıtık onarımında robot kullanımı artan bir popülarite kazanmıştır. Her ne kadar tedavi maliyetini çok arttırsa da; getirdiği ciddi avantajlar, fıtık tedavisinde robot kullanımını seçenekler arasına sokmuştur.

     Robotik cerrahi, laparoskopik cerrahinin bir evrimidir. Güncel araştırmalar, robotik cerrahinin laparoskopik cerrahiye her hangi bir üstünlüğünü gösterememiştir. Ama günümüzde teknolojideki hızlı gelişmeler, bu durumu yakın gelecekte robotik cerrahi tarafında üstünlüğe çevirecektir. Hali hazırda kendi başına barsak anastomozu yapabilen bir robotik ünite üretilmiş bulunuyor (Ağustos 2016).

     Tabii ki ameliyatı robot kendi başına yapmıyor 🙂 Onu kontrol eden cerrahtır. Aslında robot, cerrahın elinin bir uzantısıdır. Fakat teknolojisi o kadar iyidir ki neredeyse cerraha ameliyatı açık yapıyormuş gibi rahatlık sağlar.

Robotik Fıtık Ameliyatının Avantajları

     Laparoskopik cerrahinin açık ameliyatlar üzerine; daha az ağrı, günlük yaşama ve işe erken dönme, daha iyi kozmetik görüntü gibi üstünlükleri robotik cerrahide de devam etmektedir. Robot, laparoskopiye göre cerraha çok kaliteli bir görüntü ve manevra kabiliyeti sağlar. Özellikle karın duvarı fıtıklarında sağladığı ergonomi en üst düzeydedir. Robotun yardımı ile; laparoskopik olarak zor olan, kompleks karın duvarı fıtıklarını açık yöntemle yapar gibi başarılı bir şekilde onarabiliyoruz. Robotun yardımı ile fıtık deliklerini dikişle daha kolay kapatabiliyoruz.

Whatsapp