• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Kasık Ağrısı Nedenleri!

Kasık ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkiler. Sporcularda aktivite ve performansı bozar. Tanı ve tedavisi karmaşık olabilir. Kasık ağrısının, kasık fıtığı dışında başka nedenleri de olabilir. Bunları ortaya koymak için çeşitli uzmanlık dallarının değerlendirmesi gerekebilir.

_____________________________________________

     Kasıkta ağrı önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle sporcularda ciddi kısıtlılıklara neden olmaktadır. Medyada, futbolcuların, basketbolcuların ve atletlerin kasık sorunları nedeniyle, tedavi için spor yaşamlarının aksadığına tanık oluyorsunuzdur. Günlük yaşammımızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Kim ağrıya katlanarak yaşamak ister ki!

     Her kasık ağrısı fıtık değildir. Kabaca, kasık ağrılarının 30%’undan fıtıklar sorumludur. Aslında kasık fıtığı, tanısı kolay bir hastalıktır. Hastaların çoğu kasığında şişlik ile gelir, kendileri de bunun fıtık olduğunu bilir. Muayene ile kolaylıkla anlaşılır. Bu fıtık hastalarının 95%’inde böyledir. Ancak, az bir hasta grubu; kasığında belirgin bir şişlik olmadan, ağrı, yanma gibi belirtiler ile gelmektedir. Bu şikayetleri; ayakta iken, yürüyüşte, eforla ortaya çıkmaktadır. İşte bu hastalarda tanıyı doğru koymak çok önemlidir. Fıtık olmayabilir!

     Yukarıda da  belirttiğim gibi; kasık ağrısından kabaca 30% fıtıklar sorumluyken, 70% gibi büyük bir oranda başka hastalıklar nedendir. Aşağıda bu hastalıkların başlıcalarının bir listesini alfabetik sırada göreceksiniz:

     Kasık Ağrısı Yapan Hastalıklar

Adduktor tendinit

Avasküler nekroz

Avülsiyon kırığı

Büyümüş lenf bezleri

Böbrek taşları

Bursit

Dejeneratif disk hastalığı

Enflamatuvar bağırsak hastalıkları

Epididimit

Endometriosis

Femoral asetobular impingment

Hidrosel

İdrar yolu enfeksiyonu

İliopsoas bursit

İnmemiş testis

Kabakulak

Kasık fıtığı

Kas yırtığı

Labral yırtık

Lumbar radikülopatiler

Obturator sinir sıkışma sendromu

Osteitis pubis

Orşit

Osteoartrit

Pelvik stres kırıklar

Priformis sendromu

Prostatit

Sakroiliyak eklem disfonksiyonu

Siyatalji

Skrotal kitleler

Stres kırıkları

Burkulma ve gerilmeler

Tendinit

Testis kanseri

Testis torsiyonu

Torakolumbar Faset Sendromu (Maigne Sendromu)

Trokanterik bursit

Varikosel

Ne kadar çok değil mi!

     Kasık Ağrısı Tanı ve Tedavi

     Öncelikli olan, hastanın ağrısının özellikleri iyi sorgulanmalıdır. Bu konuda pratik sorgulama formu kullanıyoruz. Formu görmek için TIKLAYINIZ!

     İyi bir fizik muayene önemli bilgiler verir. Daha sonra, radyolojik görüntüleme yapılmalıdır. Dinamik kasık ultrasonu ile başlanmalıdır. Bu görüntüleme yöntemi; çabuk, kolay ulaşılır, ucuzdur ve tecrübeli radyolog elinde çok faydalıdır. Bununla sonuç alınamadığında, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) seçkin bir yöntemdir. MR, fıtık araştırmanın ötesinde; kasık bölgesinde ağrı yapabilecek diğer sorunları da ortaya koymada çok faydalıdır.

     Kasık ağrısına yaklaşım multidisipliner olmalıdır. Tıbbın çeşitli branşlarının değerlendirmesi gerekebilir. Başlıcaları; Genel Cerrahi, Ortopedi, Üroloji, Nöroloji, Ağrı Uzmanı, Fizik Tedavi sayılabilir. Cerrahi bir girişim için acele edilmemeli, tüm olasılıklar ortaya konmalıdır. Aksi halde ameliyat sonrası ağrı düzelmeyebilir.

     Sporcularda kasık fıtığı ayrıca karmaşıktır ve bu konuda yazdığım, ‘Sporcu Fıtığı’ başlıklı yazımı okuyunuz!

     Yazımı, ünlü bir herniolojistin sözleri ile bitiriyorum:

     “Ameliyattan sonra ağrının birinci nedeni, ameliyattan önce ağrı olmasıdır!” Todd Heniford, Charlotte, USA

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp