• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

     FITIĞIM İDARE EDİLMEZ HALE GELDİ!

     Büyük, enfekte, fistül yapmış, birçok kez yinelemiş fıtıkların tedavisi zorluklar içermektedir. Bu durumlarda hastanın ihtiyacına göre fıtık onarımı planlanmalıdır.

     Ameliyat öncesi hastaya ait olan sorunlar mümkün olduğunca düzeltilmelidir. Aşırı kilolu hastalar, kronik akciğer hastalığı olanlar ve sigara içenler, kontrolsüz diyabeti olanlar, kalp hastalığı olanlar özel hazırlık gerektirmektedir.

     Kontrolsüz diyabeti olan hastalarda; kan şekeri kontrol altına alınmalı, HbA1C 7’nin altında olmalıdır. Aşırı şişman yada morbid obez olan hastalar gerektiğinde zayıflamalıdır. VKİ’i 40’ın üzerinde olan hastaların metabolik cerrahi sonrası fıtık onarımı yapılması daha doğru bir seçenektir.

     Kronik akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalar, ameliyat öncesi solunum egzersizleri ve fizyoterapisi yapılarak hazırlanabilir. Sigara içen hastaların bunu kesmesi ve 1 ay beklenmesi ameliyat sonrası solunum problemlerini ve yara problemlerini azaltacaktır.

     Kalp hastalığı olan hastaların da bu durumları gerekli konsültasyonlar yapılarak ortaya konmalı ve ameliyat planında göz önüne alınmalıdır.

     Bu tür fıtığı olan hastalarda kişiye uygun tedavi çözümü yapılmalıdır. Ameliyat öncesi varsa ameliyat bölgesindeki enfeksiyon düzeltilmelidir. Daha önceden yama konulmuşsa ve bu yama enfekte ise; çıkarılmalı ve  gerektiğinde enfeksiyon iyileşene kadar fıtık onarımı ikinci bir ameliyata ertelenmelidir.

     Teknolojinin son olanaklarından faydalanmalıdır. Çift katmanlı yamaların yanısıra gerektiğinde yarı sentetik yamalar kullanılmalıdır. Biyolojik yamaların aşırı pahalı olması ve sentetik yamalara bir üstünlüğünün gösterilememesi nedeniyle kullanım alanları çok dardır.

Whatsapp