• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Spor yapıyorum. Kasık ağrım var!

Tanım

Bilimsel terminolojide inguinal disruption (kasık yırtılması), sporcu fıtığı, osteitis pubis, pubik simfizit, atletik pubalji, kasık ağrı sendromu, nokta fıtık gibi bir çok isim verilmektedir. İsim konusunda tam bir konsensus sağlanamamıştır.

Sporcu fıtığı, kronik kasık ağrısı ile karakterize bir durumdur. Tam bir fıtık saptanamamasına rağmen, kasık kanalı arka duvarının zayıflığına bağlı olarak ya da sıklıkla kasık kanalındaki kas veya tendon yırtığı olarak tanımlanabilen bir durum olarak tarif edilebilir. Profesyonel sporcularda sıklıkla görülen önemli bir sorundur.

Kimlerde görülür?

Elit ve genç sporcular sıklıkla bu ağrı ile hekime gelir. Özellikle atletizm, futbol, halter, tenis ve bisiklet sporu yapanlarda yaygın olarak görülür. Normal yürümek genellikle ağrıyı uyandırmaz, ancak aşırı gerginlik ya da esnetme ağrıyı arttırır.

Tanı koymak için öncelikle şikayetlerin iyi dinlenmesi, ayrıntılı bir fizik muayeneden sonra da özellikle Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) yapılarak sıklıkla olası bir fıtığın veya kas yırtığını aramak gerekir. MRI, özellikle bunlar dışında; osteitis pubis, adduktor tendinit, labral tear gibi kasıkta ağrı yapabilecek patolojileri ortaya koymada çok faydalıdır.

Nasıl belirti verir?

Sporcu fıtığı daima kasık ağrısı ile kendini gösterir. Fiziksel aktivite ağrıyı kötüleştirir, dinlenmede kaybolur. Fizik muayenede bir şişlik ya da dolgunluk farkedilemez.

Tanı, aşağıdaki beş belirtiden en az üçünün mevcut olması durumunda klinik olarak konur:

  1. Pubis kemiği üzerinde nokta hassasiyeti.
  2. Kasık derin halkası üzerinde bastırmakla hassasiyet.
  3. Kasık yüzeyel halkası üzerinde ağrı yada halkanın genişlemesi. Belirgin fıtık olmaksızın (skrotumun üst kısmındaki ağrı).
  4. Adduktor longus tendonunun yapışma yerinde ağrı (uyluğun derin kısmı).
  5. Kasıkta künt, yaygın ağrı. Genellikle perineye ve uyluğun iç kısmına yansıyan, bazen orta hattın öteki tarafına geçen özellikte.

Nasıl tedavi edilir?

Kronik kasık ağrısı, organize bir ekip tarafından tedavi edilmelidir. Dinlenme ve fizyoterapi, non-steroidal antienflamatuar ilaçlar, başlangıçta lokal anestezik ve steroid enjeksiyonları yapılabilir. Ortopedik patolojiler ortaya konmaya çalışılmalı, gerektiğinde bu konuda yetkin ortopedi hekiminin değerlendirmesi istenmelidir.

Cerrahi en son seçenektir. Ancak diğer tüm tedaviler başarısız olduktan sonra inatçı devam eden ağrı için gerekli olabilir. Ameliyat, açık cerrahi ile ya da laparoskopik yaklaşımla, zayıf kasık kanalının bir sentetik yama ile güçlendirilmesi şeklinde yapılır. bazı durumlarda kasıktaki konjoint tendonun gevşetilmesi de gerekebilir. Ameliyat sonrası istirahat ve fizyoterapi uygulanır.

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme uzun sürmez, günübirlik bir işlemdir. Hastalar ameliyattan hemen sonra mobilize olmaya ve en az bir ay boyunca ağır nesneleri kaldırmamaya teşvik edilir. Tam spor faaliyetlerine 4-6 hafta içinde geri dönülmesine izin verilir.

Osteitis Pubis

Bu, pubik kemik çevresinde olan enflamasyonla karakterize, sıklıkla atletlerde görülen bir sporcu hastalığıdır. Kasık bölgesinde, özellikle simfiz pubis üzerinde ağrı olur. Ağrı, klinik muayene sırasında pubis kemiği üzerinde hassasiyet olarak saptanır. Öksürme veya hapşırma ile de yaşanabilir. MRI ya da Sintigrafi ile tanı konur.

Tedavi; istirahat, ağrı kesiciler, fizyoterapi, dinamik stabilizasyon teknikleri, enjeksiyon tedavisi içerir. Bazen bu tedavilerin kombinasyonunu yapmak gerekir.

Addüktör tendinit

Uyluğun iç kısmında bulunan, bacağın içe hareketini sağlayan bu üçlü kas grubunun tendonlarında meydana gelen ödem, eflamasyon ya da yırtık, ağrısını kasığın derin iç kısmında gösterir. MRI görüntüleme ile tanı konur.

Tedavide; istirahat, addüktör fizyoterapisi, enjeksiyon tedavisi, PRP, proloterapi tedavisi denenir. Başarılı olmazsa addüktör tenotomi bir seçenektir.

Whatsapp