• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Kadınlarda Femoral Fıtık

Kadınlarda femoral fıtık, az görülmesine karşın, tanı koymada güçlükler ve sıklıkla boğulmaları nedeniyle önemlidir. Laparoskopik yöntemle onarılmaları şiddetle tavsiye edilir.

Ön-Not: Bu makale, değerli arkadaşım Dr. Shirin Towfigh tarafından kaleme alınmış olup, kendisinin nazik izniyle, yorum katılarak dilimize çevrilmiştir. Dr. Towfigh’e çok teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar yapılan çalışmalardan biliyoruz ki:

– Femoral fıtıklar, kadınlarda 4 kat daha fazla görülür!

– Femoral fıtık, muayenede ve görüntüleme ile atlanabilir. Bu yüzden ameliyat öncesi değerlendirme yanlış olabilir.

– Kasık fıtığı onarımı yapılan tüm kadınlar femoral fıtık için araştırılmalıdır. Kasık fıtıklarında tekrar cerrahi geçirenlerin 40%’ı kadınlardır; çoğunda açık ameliyat ile önden yaklaşım sırasında femoral fıtık gözden kaçırılmıştır. Bu erkeklere göre 10 kat daha fazladır!

– Femoral fıtıklar diğer fıtıklardan daha yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Femoral fıtıklar için 40% acil onarım yapılırken bu oran kasık fıtıkları için 5%’dir. Bunlardan; femoral fıtıklar için 1/4‘ü bağırsak rezeksiyonu, kasık fıtıkları için ise sadece 5%’i rezeksiyon gerektirir.

– Acil femoral fıtık onarımlarında mortalite 3,8%, planlı olanlarda ise <0,1%’dir.

Bunlar göz önüne alındığında femoral fıtıklar diğer kasık fıtıkları ile aynı şekilde tedavi edilmemelidir!

– Belirtileri ne olursa olsun, bunlardan bağımsız olarak; femoral fıtıklar için cerrahi yapmaksızın takip önerilmez.

– Tüm femoral fıtıklar için zamanında onarım şiddetle tavsiye edilir.

– Femoral fıtık onarımı en iyi preperitoneal yolla konan bir yama ile yapılır.

– Eş zamanlı diğer kasıkta femoral fıtıkların sıklığını bilmiyoruz. (Kasık fıtıklarında bu TEP ile 5-58% ve TAPP ile 13-22% olarak bildirilmiştir.)

Yukarıdaki nedenler ile ‘Kadınlar için; kasık fıtığının laparoskopik onarımı en doğrusudur!’

Bu konu ile ilintili, daha önce yazdığım blog yazımı OKUYUN!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp