• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Açık ve Kapalı (Laparoskopik) Kasık Fıtığı Ameliyatlarını Karşılaştırma

Kasık fıtığı onarımında, açık ve kapalı yöntemlerin bir karşılaştırmasını yazdım!

     Kasık fıtığı onarımında, geleneksel açık yöntemler ya da kapalı dediğimiz laparoskopik yöntemler uygulanabilir. Her iki teknikle yapılan fıtık onarımları tatminkar sonuçlar sağlar. Aralarında belli ayrıntılarda birbirlerine üstünlükleri vardır.

     Her iki yöntemi karşılaştıracak olursak:

      – Açık teknikler, dünyada en yaygın uygulanandır ve teknikler cerrahtan cerraha değişir. Kapalı teknikler az uygulanır ve cerrah için ileri eğitim gerektirir.

     – Açık teknikler, uygun hastalarda lokal anestezi ile yapılabilir. Kapalı teknikler hemen hemen daima genel anestezi gerektirir.

    – Açık teknikte fıtık, zayıf bölgenin ve kasların önünden onarılır. Kapalı teknikte ise; içeriden, kasların ve zayıf alanın arkasından onarılır.

    – Açık onarımlar, standart cerrahi donanımla yapılabilirken, kapalı teknikler için gelişmiş alt yapı ve donanım gereklidir.

    – Her iki teknikle de nüks oranları uzman ellerde 0,5-3% iken, genelde açık onarımlarda 7-13% nüks, kapalı tekniklerde 7-14% ortalama nüks oranları vardır.

     – Açık yöntemlerde ameliyat öncesi basit testler yeterli olabiliyorken, kapalı yöntemler için daha ayrıntılı testlere gerek duyulabilir.

     – Açık teknikte kasıkta enine 5-7 cm kesi yapılırken, laparoskopik teknikte; göbeğin hemen altında 1 cm, yine karnın alt kısmında, diğer 2 tane 5 mm kesi yapılır.

     – Kapalı teknikle ameliyat sonrası ağrı, açık tekniklere göre daha azdır.

     – Açık onarım yapılan hastalar, 7-15 gün arası işlerine dönerken, kapalı teknikle olanlar biraz daha kısa sürede (5-7 gün) dönerler.

     – Açık tekniklerin maliyeti, kapalı tekniklere göre (yama ve ek kullanılan teknolojik aletler nedeniyle) daha düşüktür.

     – Açık tekniklerde ameliyat süresi 25-35 dakika, kapalı tekniklerde ise 30-50 dakika arasında değişir.

     – Açık tekniklerle; zor ve büyük fıtıklar onarılabilir, kapalı tekniklerle ise bazen mümkün olmaz. Deneyim gerektirir.

    – Eğer ameliyat nüks etmiş bir kasık fıtığı için yapılıyor ise; önerilen, açık teknikle yapılan onarımın nüksünün kapalı yöntemle onarılması, yine eğer kapalı yöntemle yapılan onarım nüks ettiyse, açık yöntemle onarılması tavsiye edilir. Bu konudaki blog yazımı Okuyun!

     Uygun ameliyat tekniğinin seçimine; hastanın muayene edilmesi, gerekirse radyolojik görüntüleme yapılmasından sonra hasta ile tartışılarak karar verilmelidir.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp