• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Fıtık Cerrahisinde Hedefler

Fıtık cerrahisinde ana hedef, yapılan onarımın nüks etmemesi yani yinelememesidir. Özellikle kasık fıtığı cerrahisinde hedef nüks oranı 0,5% olmalıdır.

     Elbette dünyada nüks oranları ortalaması bunun kat kat üstündedir. Bu oranın kabaca 10% olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fıtık onarımında yama kullanımının devreye girmesi ile nüksler anlamlı olarak azalmıştır. İdeal oranlar yakalanamasa bile oldukça önemli yol katedilmiştir.

     İkinci hedef, kronik ağrıdır. Açık kasık fıtığı onarımlarında kronik ağrı yani ameliyat sonrası 3 ayı geçen ağrı oranı 15-20%‘dir. Yine bezdirici ağrı oranı 6%‘dır. Bu kabul edilebilir bir oran değildir. Bunu azaltmak içinde ameliyat öncesi iyi değerlendirme, hastaya uygun tekniğin seçilmesi ve o tekniğin doğru uygulanması önemlidir. Ameliyat sırasında bölgedeki sinirlerin korunması çok önemlidir.

     Bu iki önemli hedefin arkasında erken günlük hayata ve işe dönüş önem kazanmaktadır. Kapalı yöntemler olarak da söyleyebileceğimiz laparoskopik teknikler, açık tekniklere göre bu hedef açısından daha avantajlıdır.

     Diğer iki önemli olabilecek hedef ise sırasıyla onarımın ucuz olması ve iyi bir kozmetik görüntü olmasıdır. Laparoskopik yöntemler, açık yöntemlere göre daha pahalıdır. Kozmetik olarak ise de laparoskopik yöntemler daha az iz bırakırlar.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp