• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

TAR yaparken dikkat!

TAR’da Linea semilunaris çok önemlidir!

     TAR (Transversus Abdominis Release) tekniği ile komplike karın duvarı fıtıklarının onarımı gittikçe popülarite kazanıyor. Basitçe; transversus abdominis kasın medial bağlantılarının, iki taraflı olarak kesilmesi ve elde edilen gevşemenin yanı sıra, yama için karın dışı geniş bir plan sağlanmasına dayanmaktadır. Stoppa’nın kasık fıtıklarının onarımında tarif ettiği ve başarı ile uyguladığı, yaygın kabul gören GPRVS (Giant Prosthetic Reinforcement of Visceral Sac) yani karın içi organ kesesinin geniş bir yama ile kuvvetlendirilmesi işlemi TAR’da karın duvarı için yapılmaktadır.

     TAR aslında yeni bir çıkış ve çözüm olmasına rağmen, tekniğin endikasyonlarının doğru konması, tekniğin çok iyi uygulanması gerekir. Bunun yanı sıra hasta ameliyata iyi bir şekilde hazırlanmalıdır.

     TAR’da dikkat!

     Yetersiz TAR, yanlarda zayıf alanlar oluşturarak, ileride lateral fıtıklara neden olabilir. Yetersiz TAR ile kastım, Linea semilunaris’in yeterince lateraline gitmemek! Teknikte, Rives-Stoppa gibi her iki tarafta diseksiyon yapılarak, rektus kaslarını besleyen nörovasküler pediküle ulaşılır ve bu pediküllerin önünden boylu boyunca rektus arka fasyasına yapılan kesi ile transvers kas medial liflerine ulaşılır. Bu bağlantılar kesilince, transvers kas arkasına yani preperitoneal plana ulaşılır. Burada diseksiyon planı avasküler ve rahattır, en az arka aksiller çizgiye kadar gitmek gerekir! Yama, buraya kadar erişmelidir. Aksi halde, Linea semilunaris bu teknikte bozulduğundan ve zayıf alan olduğundan, yama yeterince taşmazsa bu noktalardan nüksler görülmektedir. Bunun da onarımı oldukça zordur. O nedenle, yeterli taşırma çok çok önemlidir.

     Ameliyat öncesi planlamada mutlaka bilgisayarlı tomografi (BT) yapılmalıdır. Bu, size defektin fiziksel büyüklüğü bilgisi yanında, anatomik yapıların durumu hakkında da detaylı bilgi verir. Sadece oral kontrast kullanılarak çekilecek bir tüm karın tomografisi ile; başka fıtık olup olmadığı, fıtık içindeki organların durumu, rektus kaslarının genişlikleri, lateral üçlü kas grubunun durumu hakkında bilgi sahibi oluruz. Aslında yamanın boyutunda doğru bir şekilde hesaplanabilir. Genellikle yama genişliği çok önemli olduğundan, ortalama alt limit 30 cm olarak karşımıza çıkmaktadır! Daha dar yamalarda yanlardan taşırma yetersiz gibi görünüyor. Dikkat!!!

     Bu yazıyı, TAR’ın uygulamadaki teknik detayına dikkat çekmek için yazdım. Planınızı düzgün yapın, hastayı iyi hazırlayın, tekniği doğru uygulayın!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp