• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Kasık Ağrısına Genel Bakış

Kasık ağrısına genel bir bakış, giriş niteliğindeki bu yazı bakış açınızı etkileyecektir!

Ameliyat sonrası kronik kasık ağrısı önemli bir problem. Kasık fıtığı ameliyatı olan hastaların ortalama 6%’sı ızdırap verici kronik ağrı ile yaşıyor. Bazı çalışmalarda kronik ağrı 20%’ye kadar çıkmakta. Hastanın semptomları, tanı ve tedavisi oldukça karmaşık. Tedavinin tek bir yolu yok. Her hasta ayrı değerlendirilmelidir. Kasık fıtığı sonrası kronik ağrının tedavisinde birincil derecede sorumlu kişi cerrahtır. Bu nedenle, cerrahların en azından bu hastayı değerlendirmeyi, gerektiğinde uzmana yönlendirmeyi bilmesi gerekir.

Ameliyat öncesi ağrı

Fıtık ve eşlik eden ağrı, ayrıntılı ameliyat öncesi değerlendirmeyi gerektiren bir durumdur. Çünkü, ağrı fıtıktan olmayabilir!!! Tanı için hastanın detaylı ağrı hikayesi sorgulanmalıdır. Detaylı bir fizik muayene, gerekirse dinamik kasık ultrasonu, ama en önemlisi bir Pelvik MR ile tamamlanmalıdır. Gerekirse, diğer kliniklerin konsültasyonu istenmelidir. Ağrının, fıtık dışı başka kaynağı olmadığından emin olmaya çalışılmalıdır. Fıtık ve ağrısı olan birini ameliyat edip ameliyattan sonra ağrının devam etmesi işleri daha da karmaşıklaştırır. Ünlü bir Herniolojistin şu sözü çok anlamlıdır: ‘Ameliyat sonrası ağrının birinci nedeni, ameliyat öncesi ağrıdır!’.

Son yıllarda ameliyat sonrası kronik ağrının önemi daha da anlaşıldı; bu konuda terminoloji de gelişti. Inguinodynology, kasık ağrısı bilimini tanımlar ve bu konuda uzman kişilere Inguinodynologist denmeye başlandı bile.

Ameliyat sonrası ağrı

Kronik Kasık Ağrısı,
– Primer
– Sekonder
olarak ikiye ayrılır. Primer, hiç ameliyat geçirmemiş kasık ağrılarını, sekonder ise fıtık ya da ortopedik cerrahi gibi bir ameliyat sonrası ağrıları ifade eder. (Not: Kronik ağrı, ameliyat sonrası 3 ayı geçen ağrıyı ifade eder ve #IASP (International Association for the Study of Pain) tarafından tanımlanmıştır. bit.ly/2LzWt97

Primer ağrıların o kadar çok nedeni vardır ki, hemen hemen 15 uzmanlık alanını ilgilendirir. Sayacak olursak; Ağrı uzmanı, Cerrah, Fizik tedavi Uzmanı, Fizyoterapist, Psikolog, Ortopedi uzmanı, Sinir cerrahı, Plastik cerrah, Akupunktur uzmanı, Radyolog, Gastroenterolog, Üroloji uzmanı, Nöroloji uzmanı, Kayropraktor, Jinekolog listeye girerler.
Geniş bir primer ağrı nedeni listesi blog yazımda: bit.ly/KasikAgrisiNedenleri

#KasıkFıtığı ameliyatı sonrası kronik ağrı ise,
-Nosiseptif
–Nöropatik
ağrı olarak ikiye ayrılır.
#Nosiseptif ağrı, doku hasarı ve enflamasyon nedeniyle olurken, nöropatik ağrı, direkt sinir hasarına bağlı olur.

#Nöropatik ağrı, sinirlerin yama ile direkt temasına ve/veya sinirlerin katlanmış yama, meshoma, dikişler, zımbalar ile sıkışması nedeniyle olur. ‘Kronik Bölgesel Ağrı Sendromu’ olarak değerlendirilir ve iki tipini görürüz. Ayırt edici özellikleri tabloda:

Tip 2, nörektomi ve/veya yama çıkarılması ile etkili tedavi edilebilir. Tip 1’in tedavisi daha zordur.

Genellikle, fıtık ameliyatı sonrası ağrının en sık üç nedeni:

  1. Kullanılan materyal kaynaklı (Yama, zımba, dikiş)
  2. Uygunsuz ve yetersiz fıtık redüksiyonu
  3. Gözden kaçmış lipom/fıtık

Özetle; kasık ağrısı, üzerinde durulması gereken, bir çok uzmanlık alanını kapsayabilen, tanı ve tedavisi bu konuda uzmanlaşmayı gerektiren karmaşık bir semptomdur!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp