• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Kurt Semm | Modern Laparoskopinin Babası

     Kurt Karl Stephan Semm (1927-2003), bir Alman jinekologdur. Minimal invaziv cerrahinin öncüsüdür. Modern laparoskopik cerrahinin babası olarak da adlandırılır.

______________________________________________

     Dr Semm, daha çok kısırlık tedavisi ile ilgilenmiştir. 1960’larda laparoskopiyi kullanmaya başlamış ve “Pelviskopi” olarak adlandırmıştır. İlk başlarda jinekolojik hastalıklarda tanısal amaçla kullanmış ve zamanla bunun tedavi edici potansiyelini anlamıştır. Karbondioksit insüflatörü, uterin manüplatör, termokagülatör, intrakorporeal dikiş atıcı aletler geliştirmiştir.
Bunlar olurken trajikomik şeylerle de karşılaştı. O dönemde çalıştığı Kiel Üniversitesinde meslektaşları; laparoskopik cerrahiyi ancak beyin hasarlı birinin yapabileceğini ve Semm’in beyin taramasından geçmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Bir keresinde de; yumurtalık kistleri üzerine sunum yaparken, projektörün fişi çekilmiş ve etik olmayan böyle bir cerrahinin sunulmaması gerektiği söylenmiştir.
     13 Eylül 1980‘de ilk laparoskopik apandektomiyi gerçekleştirmiştir. Çok ciddi eleştiriler almış, hatta American Journal of Obstetrics and Gynecology dergisi, bu ameliyatın yayımlanmasını etik olmadığı gerekçesiyle red etmiştir. Alman Cerrahi Derneği Başkanı, Semm’in hekimlik yapmasının askıya alınması gerektiğini öne sürmüştür.
     Fakat Semm yılmamış ve laparoskopinin yaygınlaşmasını, diğer branşlara da sıçramasına öncülük etmiştir. Erich Mühe, 1985’de laparoskopinin kolesistektomiye uyarlanabileceğini söylemiştir. 1989’da da ilk laparoskopik kolesistektomi yapılmıştır. Zaten 10 yıl içinde de laparoskopik kolesistektomi altın standart olmuştur. Genel cerrahiye sıçraması ile laparoskopik cerrahi çok geniş bir alanda gelişme fırsatı bulmuştur.
     Semm, 700’ün üzerinde yayım yapmış, 1.300’den fazla milli ve uluslararası toplantı ve kongrede konuşmuştur.
     Huzur içinde uyusun.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp