• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Hekimlerin Sosyal Medya Kullanması

     Günümüzde sosyal medya platformları vazgeçilmez iletişim ve bilgi araçlarıdır. Her meslek alanında olduğu gibi Hekimlik mesleği içinde önemli avantajlar sağlarlar. Hastalar, sosyal medyayı yaygın olarak günlük yaşamlarında kullanıyor ve kullanacaklar.

______________________________________________

     Hastalar, sosyal medyayı yaygın olarak günlük yaşamlarında kullanıyor ve kullanacaklar. Hekimlerinin de kullanmasını istiyorlar.

     Avustralya’da yapılan bir araştırmada; hastalara, online olmayan ve sosyal medya kullanma-yan hekimlerinin bu durumları hakkında ne düşündükleri sorulmuş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş:

  • Modası geçmiş ve güncel olmadıklarını düşünenlerin oranı 38%

  • Başarılı ve reklama ihtiyacı olmadıklarını düşünenler 18%

  • Çok meşgul ve uğraşmaya zamanı olmadığını düşünenlerin oranı 16%

  • Birşeyler sakladığını düşünenlerin oranı 16% 🙂

  • Diğer nedenler 12%

     Yine aynı araştırmada; hekimlerin 75%’inin sosyal medyayı kullandığını, beşte birinin hastalarından arkadaşlık isteği aldığını, en çarpıcı olanı ise; 60% hekimin bir hastanın muayeneden önce kişisel bilgilerine bakmasından rahatsız olmadığını gördüler. Ancak, 40% oranında bir hekim kitlesinin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu kayıt altına alalım!

     Bizde de sosyal medya platformlarına bakıldığında; hekimler genel olarak aşağıdaki başlıklarda sosyal medyada paylaşımda bulunuyorlar:

  • Profesyonel mesleki pazarlama

  • İtibar kazanma

  • Yeni hastalar kazanma

  • Mesleki gelişmeleri takip etme

  • Genel toplumsal davranış olarak sosyal medyada bulunma isteği

     Bu konuda; Nisan 2015’de Milano, İtalya’da yapılan 1. Dünya Fıtık Cerrahisi Kongresi’nde “Fıtık ve sosyal medya. Türkiye perspektivi” konulu konuşmamın slaytlarına bakabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp