• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

İlk Fıtık Ameliyatını; Kime, Nerede ve Nasıl Olduğunuz En Önemlidir!

İlk fıtık ameliyatını; bu konuda yetkin, güncel pratiği fıtık cerrahisi ile dolu olan cerrahlara (Herniolojist) olmak fark yaratır! Ameliyat olduğunuz yerin yanı sıra ameliyata hazırlık, kullanılan teknik, kullanılan yama ve ameliyat sonrası takip başarıyı etkileyen faktörlerdir.

______________________________________________

     Her zaman slogan gibi söylerim: “İlk Fıtık Ameliyatını; Kime, Nerede ve Nasıl Olduğunuz En Önemlidir!” diye.

     Neden diye soruyorlar. Açıklamak istiyorum:

Kime:

     Karın duvarı ve kasık fıtıklarının cerrahisinin en önemli özelliği, nüks yani yinelemesidir. Her ne kadar hemen hemen 60 yıldır fıtık onarımında sentetik yamalar kullanılsa da – ki nüksler anlamlı oranda azalmıştır – hala ideal oranlara ulaşılamamıştır. Kasık fıtıkları için konuşacak olursak; ilk ameliyattan sonra nüks oranları dünya ortalamaları 7-10% dolaylarındadır. Kasık fıtığında bu oran 1%’in altında olmalıdır. Fıtıkla özel ilgilenen, uzman kişilerde (Herniologist de denir) ideal oran 0,5%’dir. Karın duvarı fıtıklarında nüks oranları daha da yüksektir. Primer kabul edilen, en sık karın ön duvarı fıtığı olan göbek fıtıklarında; yamasız onarımlarda nüks 8-32% arasında değişmektedir. Bu oran kilo ile doğru orantılı artmaktadır. Yamalı onarımlarda ise bu oran doğal olarak düşüktür, ancak dünya ortalamaları ideal oranlarda değildir. İnsizyonel yani ameliyat kesilerinden gelişen fıtıklarda ise nüks oranları yüksektir.

     Ancak fıtık cerrahisi ile özel olarak ilgilenen, önceliğini bu hastalara veren ve günlük pratiğini yoğunluk olarak fıtık cerrahisi dolduran cerrahların başarı oranları, diğer cerrahlara oranla anlamlı olarak daha iyidir. Çünkü; fıtık cerrahisi çok iyi topografik ve 3 boyutlu anatomi bilgisi gerektirir. Değişik teknikleri bilmek, gelişmeleri takip etmek, yine çok iyi yama bilgisi gerektirir. Fıtık cerrahları bu konularda kendilerini daha iyi geliştirirler. Bu konuda kurulmuş dernekler vardır. Bunlar yıllık düzenli kongre, seminer, kurs ve eğitim toplantıları düzenler. Bu derneklerin hedeflerinden biri de; “Fıtık cerrahları ile genel cerrahların fıtık onarımındaki başarıları arasındaki farkı” azaltmaktır.

Nerede:

     Elbette cerrahi bir girişim tam teşekkülü bir hastanede yapılır. Ancak batıda Minimal Invasive Surgery (MIS) denen bizde de Minimal İnvaziv Cerrahi olarak genel başlık altında kullanılan, laparoskopik, robotik ameliyatları içeren yaklaşımlar için hastanenin bu konuda iyi bir alt yapısının olması gerekmektedir. Açık fıtık ameliyatları hemen hemen her hastanede yapılabilirken bu ameliyatlar teknolojik ameliyatlardır. Basit sorunlardan ötürü (teknik arızalar, malzeme yetersizliği vs…) ameliyat gereksiz yere açık ameliyata dönebilmektedir. Gerekli her cihazın ve kullanılacak özellikli malzemenin (yama, sabitleyici zımba, laparoskopik aletler vs…) mutlaka yedekleri el altında hazır olmalıdır. O nedenle; doğru karar yeterli alt yapısı olan hastanelerde ameliyat yapmaktır. Bu başarıyı etkileyen önemli faktörlerdendir.

 

Nasıl:

     Bu başlık oldukça ayrıntılı özellik içerir. Öncelikle hasta ameliyata uygun şartlar ve kondisyonda girmelidir. Örneğin; komplike karın duvarı fıtığı ameliyatı öncesi iyi hazırlık yapılmalıdır. Kilo aşırı ise düşürülmeli, diyabeti düzeltilmeli, kronik hastalıkları kontrol altında olmalı. sigara içimini en az 1 ay önceden bırakmalıdır. Ameliyat tekniği için en uygun teknik seçilmeli. Cerrah o tekniğe çok iyi hakim olmalıdır. Kullanılan sentetik yama son derece kaliteli olmalıdır. yama kalitesi başarıyı belirleyen önemli faktörlerdendir. Ameliyat sonrası takip ve bakım da önemlidir. Her ne kadar ilk 1 yıl önemli olsa da uzun dönem takip özellikle karın duvarı fıtıklarında önem kazanmaktadır.

     Fıtık Cerrahları; derin karın duvarı ve kasık anatomisi bilirler. Güncel kongre ve toplantıları takip ederler. Fıtık cerrahisinde dünyadaki gelişmeleri çeşitli kaynaklardan takip ederler. Portföylerinde çeşitli ameliyat teknikleri vardır ve bunların uygulanması konusunda deneyim sahibidirler. Ayrıntılı yama ve malzeme bilgisi sahibidirler. Son olarak; o hasta için en doğru ameliyat yaklaşımı konusunda ayrıntılı bilgi sahibidirler ki biz buna “Hastaya Uygun Fıtık Onarım” demekteyiz…

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp