• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Herniolojist Ne Demek?

     Herniolojist olarak da isimlendirebileceğimiz; fıtık onarımına gönül vermiş, günlük hasta yoğunluğunun çoğunluğunu fıtık hastalarının doldurduğu Fıtık Cerrahları vardır.

______________________________________________

     Fıtık, tedavisi cerrahi olan tek hastalıktır!

     Fıtık onarımı, en sık uygulanan cerrahi işlemlerden biridir! Bir genel cerrahi kliniğinin hasta ağrılığının neredeyse 25%’i fıtık hastalarından oluşur.

     Ancak; en iyi cerrahi teknik, doğru yama ve en uygun strateji konusunda pek az fikir birliğine varılmıştır. Bu hastalığın nüks etmesi yani yinelemesi gibi ciddi bir sorunu vardır. Her ne kadar sentetik yamaların kullanıma girmesi ile nükslerde azalma olsa da bu yeterli değildir.

     Nüksün yanında ameliyat sonrası kronik ağrı da ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Hastalar çağımızda daha çabuk günlük hayata ve iş yaşamına dönmeyi beklemektedirler. Estetik olarak daha az yara izi yine düşük maliyet beklemektedirler.

     İşte bu bütün beklentiler göz önüne alındığında çok parametreli bir problem ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle fıtık onarımı; ameliyat öncesi, ameliyat ve sonrasını içeren komplike bir cerrahidir.

     Bilinen bu sorunlar ve beklentiler göz önüne alınarak dünyada ve ülkemizde fıtık dernekleri kurulmuştur. Bu dernekler; yaptıkları kongre, seminer, toplantı ve kurslarla, genel cerrahları fıtık cerrahisi bilgilerini güncellemelerini, yeni teknolojilere adapte olmalarını sağlamaktadırlar.

     Bunun ötesinde Herniolojist olarak da isimlendirebileceğimiz; fıtık onarımına gönül vermiş, günlük hasta yoğunluğunun çoğunluğunu fıtık hastalarının doldurduğu Fıtık Cerrahları ortaya çıkmıştır. Bilimsel olarak kanıtlanmış çalışmalara göre; nüks ve kronik ağrı açısından bakıldığında, fıtık cerrahlarının genel cerrahlara göre anlamlı olarak daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Fıtık cerrahları; fıtık konusundaki güncel bilgileri takip ederler. Fıtık konusunda senede en az iki tane ulusal ya da uluslararası kongre, seminer ya da özel toplantıya katılırlar. Sonuçlarını takip ederek kayıt altına alırlar. İleri düzeyde karın duvarı ve kasık anatomisini 3 boyutlu olarak öğrenirler. Fıtık cerrahisinde kullanılana özellikle yama ve diğer malzemeleri ayrıntılı bilirler. Hastaya en uygun yamayı seçme konusunda deneyimlidirler. Fıtık cerrahının portföyünde bir çok çeşit ameliyat tekniği vardır ve hastaya en uygunu seçme ve uygulama konusunda yetkindirler.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp