• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

     Karın duvarında kaslarla zayıf korunan bazı yerler vardır. En önde kasık gelir. Daha sonra da göbek, semilunar hat gibi yerler sıradan gelir. Kasık fıtıkları, doğumsal ve edinsel olabilir.

______________________________________________

     Öncelikle belirteyim; ağırlıklı olarak en sık görülen fıtık türü olan kasık fıtıkları üzerine soruya açıklama getirmeye çalışacağım. Karın duvarı fıtıklarının 75%’ini kasık fıtıkları oluşturur. Diğer fıtıklara gelince; onlara web sitemin “fıtıklar” menü başlığı altında ayrı ayrı açıkladım; oradan bakabilirsiniz.

     Fıtık nedir?

     Karın duvarında kaslarla zayıf korunan bazı yerler vardır. En önde kasık gelir. Daha sonra da göbek, semilunar hat gibi yerler sıradan gelir. Kasık fıtıkları, doğumsal ve edinsel olabilir. Doğumsal olarak prematüre çocuklarda daha sık görülür. Edinsel olarak ise yetişkin çağlarda görülen fıtıkları tarif ederiz.

     Kasık komplike anatomisi ve fizyolojisi ile aslında bir organ olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Ancak böyle baktığımızda, çalışma mekanizmasını anlamaya çalıştığımızda yani normal fizyolojisini kavradığımızda sorunlarına doğru çözüm bulmada başarılı olabiliriz.

     Kasık kanalı, karnın skrotuma çıkışıdır. Kanaldan; erkeklerde, testise giden damarlar ve sinirler, testisden gelen döl yolu (duktus deferens), kadınlarda ise rahimin asıcı bağı (ligamentum teres uteri) uzanır. Erkeklerde göreceli olarak daha geniştir. Anne karnında iken, 7. aya kadar testisler bebeğin karnı içindedir. 7. ayda testisler, kasık kanalından göçerek skrotuma yerleşirler. Bu göç esnasında karın zarı peritonu da beraberlerinde sürüklerler. Daha sonra bu periton uzantısı kapanır. Kapanma kusurları olduğunda, kapanma yerine göre kasık fıtığı ya da hidrosel dediğimiz su kesesi oluşabilir. İlginçtir ki; incelemerde 20% erkekte bu periton kanalının kapanmadığı ancak buna rağmen fıtık olmadığı saptanmıştır. Bu, yetişkinlerde fıtık oluşumunda kasık duvarının (Fruchaud’un miyopektineal açıklığı) sağlamlığı ile açıklanabilir.

     Fıtık nasıl olur?

Edinsel fıtık oluşumunda temel neden, kasık duvarının zayıf olmasıdır. Genetik yatkınlık da söz konusu olabilir. Çalışmalar, fıtık hastalarında kolajen tip 1 ve tip 3 oranlarında anlamlı farklılıklar saptamıştır. Burada oran kalitesiz kolajen yönünde bozulur. Bu fark aile bireylerinde de gösterilmiştir. Yani muhtemelen fıtık olmayı miras olarak alıyor olabiliriz. Bir kısım hastada sık nüks görülmesini buna atfedebiliriz. Abdominal aort anevrizma ameliyatı olan hastalarda, insizyonel fıtık çok görülmesinin nedeni de budur.  Buna “Herniosis” denmektedir. Bu teori, fıtık onarımlarının özellikle insizyonel fıtıkların neden nüks ettiğini de kısmen açıklamaktadır.

     Bunun dışında, nadir görülen Marfan gibi doğuşsal anomalilerde, bağ dokusu bozukluğu hastalıklarında, kronik sigara içicilerinde fıtık, normal popülasyona göre daha çok görülmektedir.

     Evrimsel olarak, insanoğlu biped (yani iki ayağı üzerinde) olduğundan, yer çekimi ile organların baskısı direkt olarak kasığa vurmaktadır. Yarı biped olan maymunlarda da nadiren kasık fıtığı görülmektedir. İnsanoğlu olarak henüz kasığımızı sağlamlaştıramamışız! Belki de daha binlerce yıla ihtiyacımız var, eğer insanoğlu evrende varlığını sürdürebilirse!

     En azından şunu söyleyebilirim ki, bu yüzyılda bilimde baş döndürücü gelişmeler ile diyabete, kalp hastalıklarına, kansere çözüm bulunsa bile fıtık cerrahisi var olacaktır. Hatta hızını da kesmeyecektir.

     Kasık fıtıkları ile ilgili genel yazımızı okumak için tıklayın!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp