• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

6x11cm Standardı Yama Kullanılmamalıdır!

     Çok uzun zamandır söylerim: ticari olarak 6×11 cm boyutlarında satılan yamalar kullanılmamalıdır. Neden mi?

______________________________________________

     Çok uzun zamandır söylerim: Ticari olarak 6×11 cm boyutlarında satılan yamalar kullanıl-mamalıdır. Neden mi? Açıklayayım:

     Bu boyutta satılan yamalar neredeyse tüm yama satan şirketlerin portföyünde vardır. Bu boyut, kasık fıtıklarının açık onarımında kullanılmak üzere belirlenmiş ve 90’lı yıllardan beri satıştadır. Kasık fıtığının açık onarımında en popüler, en çok uygulanan yöntem Lichtenstein yöntemidir. 1984’de Los Angeles, ABD’den Irving Lichtenstein (1920-2000) tarafından tarif edilerek uygulanan teknik; düşük nüks, az ağrı, lokal anestezi ile uygulanabilmesi gibi belli başlı avantajlarından ötürü altın standart olarak kabul edilir hale gelmiştir. Lichtenstein Fıtık Kliniği’nden Dr Parviz Amid’in de katkılarıyla teknik geliştirilmiş ve bugünkü güncel halini almıştır. Burada nüksleri önlemek için yamanın boyutlarının önemi vurgulanmış; yama 3 kısım olarak asgari ölçüleri ile tarif edilmiştir. Medialden olan nüksleri önlemek için yamanın pubis simfizi üzerine 2 cm taşırılması, yama büzüşmesinin ve gerginliğin de hesaba katılması ile yamanın enine boyutunun en az 7,5 cm olması, iç halkanın lateralinden nüksleri azaltmak için de yamanın 4-5 cm uzanması önerilmektedir.

     Kasık arka duvarının yüksekliği 4-5 cm civarındadır. 6 cm yama eni karşılıyor gibi görünüyor? Ancak gözden kaçırılan bir şey var: Biz yamayı hastayı uzanıyorken koyuyoruz. Bu sırada kasık duvarı düzdür. Ancak hasta ayağa kalktığında kasığın doğal olarak öne olan bombelenmesi ile kasık duvarının eninde önemli bir artış olur. Bu durumda 6 cm ende konulan yama mutlaka gerilecektir. Gergin onarım nüksün en önemli nedenlerindendir. Yamalar bunun dışında zamanla, mekanik ve biyokimyasal etkilerle büzüşürler ve küçülürler. Bunun da hesaba katılması gereklidir.

     Buradan bakıldığında yamanın minumum boyutları 7,5×15 cm olması gerekmektedir. İsviçre’den meslektaşım Dr. İhsan İnan katkıda bulundu ve “Parviz Amid’ten ameliyat sırasında öğrendiğim yama boyutlaması 8×14 cm’dir. Kişiye göre büyür, ancak küçülmez. Minumumdur”dedi. Katkı için çok teşekkür ediyorum.

     Bard Şirketinin Lichtenstein Fıtık Kliniği ile yaptığı anlaşma ile, bu özelliklerde, önceden şekil verilerek kesilmiş yama kullanıma sunulmuştur. En son Almanya’dan Dynamesh Şirketi, bu özelliklerde kesilmiş, PVDF iplikli yamayı kullanıma sunmuştur.

     Diğer bir ayrıntı da; açık fıtık onarımında, yamayı inguinal ligamanın (Poupart bağı) alt kenarına yani iliopubik trakta devamlı dikişle sabitlerken, ağır yamalarda, ısırma eni (yani yamanın kenarından ne kadar içeri olduğu) en az 5 mm olması gerekirken bu hafif yamalarda en az 1 cm olmalıdır.

     Son yıllarda artan oranda laparoskopik kasık fıtığı cerrahisi yapılmaktadır. Bu alandaki çalışmalar; minumum yama boyutunun 10×15 cm olması gerektiği yönündedir. Bu boyut, kılavuzlara girmiştir ve çoğu şirketin satış portföyünde bulunmaktadır. Bu yamalar, genellikle istenen ölçülerde kesilerek açık kasık fıtığı onarımında kullanılabilir. Eğer fıtık defekti direkt ve büyükse daha büyük yama konulması tavsiye edilmektedir. Bunun için de 11×16 cm 12×17 cm boyutunda standart yamalar kullanıma sunulmuştur.

     Siz siz olun, 6×11 cm yama ile kasık fıtığını onarmayın! Yama üretici şirketler: Siz de lütfen bu standardı artık üretimden kaldırın!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp