• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Fıtık Ameliyatınızı Geciktirmeyin!

     Her zaman söylerim: Erken fıtık ameliyatı, hem hasta hemde cerrah için rahattır! Çünkü, fıtık küçükken yapılan ameliyatta; daha az doku travması, daha kısa ameliyat süresi, azalmış enfeksiyon riski, daha çabuk iyileşme ve daha az komplikasyon görülme gibi avantajlar vardır.

     ______________________________________________

     Erkeklerin 27%’si, kadınların ise 3%’ü hayatının bir döneminde fıtık olacaktır. Fıtık ameliyatı, en sık yapılan cerrahi girişimlerden biridir ve tek tedavisi cerrahidir. Dünyada yılda 20 milyondan fazla fıtık ameliyatı yapılmaktadır.

     Her ne kadar fıtıkların boğulma gibi hayatı tehdit edecek sorunlara yol açma olasılığı düşük olsa da; fıtıklar zamanla büyürler. Şekil bozukluğu, ağrı gibi sorunların yanında, büyük karın duvarı fıtıkları, hareket bozukluklarına, solunum güçlüklerine neden olabilir. Bu saydıklarım, önemsenecek düzeyde kişilerin hayat kalitesini bozarlar.

     Her zaman söylerim: Erken fıtık ameliyatı, hem hasta hemde cerrah için rahattır! Çünkü, fıtık küçükken yapılan ameliyatta; daha az doku travması, daha kısa ameliyat süresi, azalmış enfeksiyon riski, daha çabuk iyileşme ve daha az komplikasyon görülme gibi avantajlar söz konusudur. Fıtık büyüdükçe, yukarıda saydığım sorunlarda dereceli olarak artmaktadır. Büyük fıtıklarda; laparoskopik cerrahi gibi, daha az travmatik (Minimal invaziv) ameliyat yapma şansı da azalmaktadır. Açık ameliyatlar nispeten daha çok doku travması ve dolayısıyla uzamış iyileşme sürelerine neden olur. Bazı istisnalar vardır: Büyük fıtıklarda özellikle karın ön duvarı fıtıklarında, laparoskopinin sınırları aşılmış olabilir. Bu durumda açık teknikler ile onarım en uygun olacaktır.

     Karın ön duvarı fıtıklarında özellikle ameliyat yarası fıtıklarında (İnsizyonel fıtık), eğer gecikilir ve fıtık daha da büyürse, onarmak için katmanlarına ayırma tekniklerini uygulmak gerekebilir. Mümkünse bu seviyeye gelmeden yani fıtık daha da büyümeden yapılan bir fıtık onarımı, hasta için daha iyi olacaktır. Komplikasyon oranları düşecektir. Bunun yanında, daha çabuk iyileşecek, nüks oranı daha da az olacaktır. Katmanlarına ayırma, kompleks bir cerrahi gerektirir ve ameliyat öncesi hastayı iyi hazırlamak önemlidir. Ameliyat sonrası da iyi bakım gereklidir. Bu tür cerrahinin, bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılması doğru bir yaklaşımdır.

     Özellikle kasık fıtıklarında; genellikle şişlik girip çıktığından ve ağrı da yapmadığından, insanlar tedavi olmak için cerraha gelmiyorlar. Bu fıtık zamanla büyüyor, cinsel hayatı etkiliyor. Görsel olarak da bozukluklara neden oluyor. Hastalar, fıtığa uyum sağlıyorlar, sıklıkla fıtık kemeri kullanma yoluna gidiyorlar. Halbuki, fıtık kemerleri, hem dokuları ezerek zarar vermelerini yanında, fıtığın çıkmasından ve az olsa da boğulmaktan korumazlar. Kasık fıtıklarında günübirlik ameliyat ile çabuk günlük yama dönmek mümkündür. Açık olsun kapalı yöntemlerle olsun, tecrübeli ellerde ameliyat son derece başarılı geçmektedir.

     Başarılı bir fıtık cerrahisi, insanın hayat kalitesini artırır!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp