• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Ameliyat Fıtığı Planlama

Ameliyat fıtıklarının, cerrahi girişim öncesi değerlendirmesi ile ilgili bu uyarıları kaçırmayın!

     ______________________________________________

   

     Ameliyat fıtıklarının, cerrahi girişim öncesi değerlendirmesi önemlidir. Bunları kısaca özetlemek istiyorum. (Bir kısmı alıntı olup, Dr. Eric Pauli’nin izni vardır.)

Ameliyat fıtıklarının onarımı öncesi adımlar:

– Önceki ameliyat raporu.
– Ayrıntılı fizik muayene.
– BT inceleme.
Bu 3’ü doğru bir ameliyat planı yapmanızı sağlar.

     Görüntüleme, fizik muayeneyi tamamlamak içindir, yerini alması için değil!! Muayenede göremeyeceğiniz şeyleri BT’de görürsünüz. Ancak, muayenede, BT’de asla göremeyeceğiniz bazı şeyler vardır!

     BT’ye siz bakın, raporu okumak yeterli değil. CD’sini takın bilgisayarınıza; ölçün, biçin! Raporlar genelde yetersiz!

     BT’de:
– Defekt ne kadar büyük?
– Rektus kasları ne kadar geniş?
– Defektlerin yerleşimi (Orta hat, yan, kemik yapı yanında)
– Organ/Boşluk kaybı var mı?
– Yama varsa, hangi planda?

     BT devam:
– İleus hikayesi var ise, fıtık/yama gerçekten bunun nedeni mi?
– Fasyayı primer kapatmak mümkün olacak mı?

     Eğer ameliyat fıtığı nüksünü onaracaksanız sorular artıyor:
– Önceki onarımın tipi.
– Hangi yama? Hangi planda ve boyutta?
– Hangi anatomik planlara girilmiş?
– Bu bilgiler, BT ile örtüșüyor mu?
– Önceki adezyolizis ne kadar zordu?

     Onarım sırasında hastaya ek girişim yapılacak mı?
– Sindirim sistemi cerrahisi (Stoma kapatılması, bağırsak rezeksiyonu)
– Enfekte yama çıkarılması
– Fıtık onarımı başka bir seansa mı bırakılmalı?

     Yukarıdaki sorulara doğru cevapları bulmanız, değerlendirmeleri yapmanız, ameliyat fıtıklarını başarı ile onarmada önemli adımlardır.

     Son söz: Kararlar, insizyonlardan daha önemlidir!’

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp