• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Fıtık Cerrahisi 2.0

     Fıtık cerrahisinde son zamanlarda olan baş döndürücü gelişmeler karşısında, bir fıtık cerrahı ne gibi özelliklere sahip olmalıdır? Kendini nasıl geliştirmelidir?

______________________________________________

     Modern fıtık cerrahisi, 1890’larda İtalyan Cerrah Eduardo Bassini (1844-1924) tarafından başlatıldı. 1950’lerde sentetik yamanın devreye girmesi ile nüksler anlamlı ölçüde azaldı. Arkasından teknikler gelişti. 80’lerde ABD’den Irving L. Lichtenstein (1920-2000), kasık fıtıkları onarımında; kendi adı ile anılan tekniği ile bir çığır açtı. 90’larda laparoskopik cerrahinin başlaması ile başka bir aşamaya geçildi. Laparoskopik yaklaşımın fıtık cerrahisi üzerine derin etkileri oldu. Minimal invaziv teknikler başarı ile uygulanmaya başladı. Milenyumdan sonra devreye; laparoskopik cerrahinin evrimi olduğunu düşündüğüm – Zaman beni haklı çıkaracaktır! – robotik cerrahi devreye girdi ve son yıllarda artan bir oranda fıtık cerrahisinde yer bulmaya başladı. Özellikle komplike karın duvarı fıtıklarının onarımında söz sahibi olacağını düşünüyorum.

     Bu tanık olunan baş döndürücü ilerlemelerin karşısında bir fıtık cerrahı ne gibi özelliklere sahip olmalıdır? Kendini nasıl geliştirmelidir?

     Öncelikle; çağımız iletişimin ön planda olduğu, özellikle sosyal medyanın yoğun kullanıldığı bir dönemden geçiyor. Bilgi hızlı, kolay ve etkin bir şekilde paylaşılıyor. Slogan gibi söylerim:“Şimdi hastalarımız sosyal medyada ve biz – hekimler – orada olmalıyız!” Hastalar, artık çat kapı gelmiyor. Gelmeden önce bilgisayarından ya da elindeki mobil telefondan hastalığı hakkında bir şeyler okuyor, hekimi ile ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Bizi orada görmediklerinde inanın olumsuz düşünüyorlar; kendini geliştirmeyen bir hekim olarak değerlendiriyorlar. Her ne kadar internette ciddi bir bilgi kirliliği olmasına rağmen, bunları süzgeçten geçirip olumlu ya da olumsuz bir fikir sahibi olarak karşımıza geliyorlar. Bu nedenle sosyal medyada olmalıyız. Doğru ve güvenilir izler bırakmalıyız. Hekimlik sanatının – bize öğretildiği gibi – şanı ve şerefini korumalıyız. Kamuoyunu doğru bilgilendirmeliyiz. Bu konuda Türk Tabipler Birliği’nin Haziran 2016’da yaptığı 16. Büyük Kongrede karara bağladığı “Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz” gerçek bir yol göstericidir. Kılavuzu okumak için TIKLAYINIZ

     Hekimler tarafından profesyonel anlamda en sık kullanılan sosyal medya platformuTwitter’dır. Twitter’da fıtık konusunda konferans ve toplantı duyuruları, güncel makalelerin linkleri ve yorumları, görsel özetleri #VisualAbstract, tartışmalar aktif olarak yapılmaktadır.#HerniaSurgery genel kabul gören hashtag’dır. Türkçe yaygın kullanılan hashtag ise #FıtıkCerrahisi olarak kullanılıyor. Bu hashtag’ları Facebook dahil diğer sosyal medya platformlarında da ararsanız, istediğiniz bilgiye ulaşmanız çok kolay olur. Size de bu konuda paylaşımlarınızda bu hashtag’leri kullanmanızı tavsiye ederim.

     Bu yeni sosyal medya araçları ile güncel literatürü takip etmek çok kolay. İnteraktif olan bu paylaşımlarda, diğer cerrahların da görüşlerine ulaşabiliyorsunuz. Herkes bu konuda çok verici. Kimse sakınmadan ellerinden gelen yardımı gösteriyor.

     Fıtık cerrahı, fıtık konusunda gelişen teknolojileri de takip etmeli. Özellikle yama teknolojisi hızla gelişiyor. Zaman geçtikçe yeni özellikte yamalar kullanıma sunuluyor. Bu konuda temel bilgisi olan ve kendini güncel tutan bir fıtık cerrahı, doğru yama seçerek daha başarılı sonuçlar elde eder. Bunun dışında, yama sabitleme teknolojileri de değişiyor. Daha az invaziv sabitleyiciler kullanıma sunuluyor. İnvaziv olmayan, yapıştırıcı kullanımı ile yapılan sabitleme sistemleri kullanımda ve uygulama alanları gelişiyor. Kasık fıtıklarında yamanın sabitlenmesinde, yapıştırıcıların artık tartışılmaz bir yeri var ve karın ön duvarı fıtıklarında kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar sürüyor. Yine laporoskopik aletler gelişiyor. Özellikle karın ön duvarı fıtıklarında defektin kapatılmasının avantajları ortaya konduğundan, defekti kapama için alet teknolojileri geliştiriliyor (Link). Bu konuda robotik cerrahinin üstünlüğü tarıtışılmaz (Link). Belki de robotik fıtık cerrahisinin en büyük üstünlüğü, robotik platformun cerrahın açık ameliyatmış gibi dikiş atabilmesini sağlamasıdır.

     Son olarak da; fıtık cerrahı, fıtık cerrahisi ile ilgili kongre ve toplantıları yakından takip etmeli. Gelişmeleri yerinde görmelidir. İmkanlar ölçüsünde, bu konuda yetkin merkezleri ziyaret ederek görgü ve becerisini geliştirmelidir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp