• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Ayrıntılı Bir Ameliyat Raporu Herşeydir!

     Fıtık ameliyatı sonrası nüks görülen hastalar, zorlu hastalardır. Aslında sorun bir aysberg gibidir. Bu hastaların tedavisinde; daha önceki yapılan ameliyat ya da ameliyatların raporu, tanı koymada ve tedaviyi belirlemede önemi yüksektir. Tıp eğitimim sırasında hocalarımız, hastanın hikayesini (Anamnez) almanın çok önemli olduğunu daima vurguladılar. Hatta teşhis koymanın 50%’si hastanın hikayesinden olur derlerdi. Bunun haklılık payı fazladır.

     Fıtık hastalığı; ameliyat sonrası nüks, kronik ağrı gibi önemli sorunları olan bir hastalıktır. Bu grup hastalar, zorlu hastalardır. Nüks fıtık çoğunlukla tekrar ameliyat gerektirir. Kronik ağrı ise bazı durumlarda ameliyat ile tedavi gerektirir. Bu tür sorunları olan bir çok hasta vardır. Aslında sorun bir aysberg gibidir.  Fıtığı nüks etmiş bir çok hasta, yine kronik ağrı (Ameliyat sonrası 3 ayı geçen ağrı) çeken azımsanamayacak kadar hasta vardır.

     Bu hastaların tedavisinde; daha önceki yapılan ameliyat ya da ameliyatların raporu, tanı koymada, tedavi yaklaşımını belirlemede inanın çok önemlidir. Nasıl mı? Örneğin daha önce açık onarım yapılan kasık fıtığı nüks etti ya da hastanın kronik ağrısı var. Kullanılan yamanın cinsi, boyutu, markası, boyutu, sabitlemede kullanılan dikiş materyali, nerelere dikiş konulduğu, pubisi taşırıp taşırmadığı gibi ayrıtınlar, nüksün ya da kronik ağrının oluş mekanizması hakkında cerraha önemli bilgiler verir. Yine laparoskopik kasık fıtığı onarımı örneğinde de; hangi yöntemle yapıldığı, kullanılan yamanın markası, boyutları, slit açılıp açılmadığı, pubisi taşırıp taşırmadığı, sabitlemede hangi ürün kullanıldığı, hangi noktalardan sabitleme yapıldığı gibi, buna benzer bir çok ayrıntının raporda olması, hastayı yeniden değerlendirirken, sorunlarına çözüm ararken ve ameliyatı tekrarlarken çok faydalı olacaktır. Karın ön duvarı fıtıklarında da aynı şeyler geçerlidir.

     Bir cerrah, şüphesiz bunların bilincindedir. Ancak yoğun olmasından ötürü buna yeterli zaman ayıramıyor maalesef. Ama yine de bu konu önceliğinde olmalıdır.

     Fıtık ameliyatı raporunda:

  • Fıtığın türü, boyutları, var ise içeriği organın ne olduğu,

  • Fıtık kesesine ne yaptığını,

  • Fıtık deliğini dikişle kapatıp kapatmadığını,

  • Kullandığı yamanın marka ve modeli, boyutları, yamayı keserek değiştirip değiştirmediğini,

  • Yamayı sabitlemede hangi dikişleri ya da sabitleme aletlerini kullandığını (marka ve model), nerelere dikiş ya da zımbalama yaptığını,

  • Yamayı hangi anatomik planlara yerleştirdiğini,

  • Ameliyat sırasında herhangi bir sinir yaralanması olup olmadığını, olduysa ne yaptığını belirtmesi çok önemlidir.

     Ameliyat raporu, objektif, şeffaf ve ayrıntılı olmalıdır!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp