• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Ameliyat raporu IPOM+

Göbek fıtığının laparoskopik teknikle onarımını detaylı yazdım!

Hasta ……………, ameliyat öncesi, ameliyat onamı yazılı olarak alındı ve ameliyathaneye gönderildi.

Hasta, ameliyat masasına alındı. Kimlik doğrulaması yapıldı. Ameliyat salonundaki görevli ekip kendini tanıtarak kısaca görevini söyledi. Bu son yıllarda hasta güvenliğini artırmak için uygulamaya giren önemli bir adım. Genel anestezi verilerek entübe edildi. Hasta, masanın sol yanına sıfır olacak şekilde pozisyon verildi. Her iki kolu açık olarak sabitlendi. Tüm karın ön yüzde cilt traşı yapıldı. Daha sonra ameliyat sahası povidone-iodine solüsyonu ile temizlendi ve steril örtüler ile etraf kapatıldı.

Hastanın göbek fıtığı (EHS M3 W2) laparoskopik olarak IPOM+ tekniği ile onarılacak. Cerrah ve 1. Asistan hastanın sol yanında konuşlandı. Laparoskopik kule hastanın sağ yanında konuşlandırıldı.

İnsuflasyon öncesi fıtık defektinin kenarları çizildi. 15×15 cm boyutlarında yapışıklık önleyici tabakası olan yamanın (Dual yama) yeterli olacağına karar verilerek orta hatta kranial ve kaudal uç noktalar işaretlendi. Sol üst kadranda Palmer noktasından veress iğnesi ile girerek 12 mmHg karın içi basınç oluşacak şekilde CO² gazı insüflasyonu yapıldı.

Göbek sol yanda orta aksiller çizgi üzerinde, cilt altına bupivakain 0,5% infiltrasyonundan sonra, bistüri ile 1,5 cm uzunlukta transvers bir kesi ile cilt ve cilt altını geçildi. 12 mm optik trokar ile 10 mm – 30 derece teleskop kullanarak direkt görüş altında karın boşluğuna girildi. Veress iğnesi kontrol edildi ve ardından çekildi. Gözlemde göbekte içinde omentumun sıkışmış olduğu fıtık görüldü. Teleskop ile abdomen kontrol edildi. Görünen abdominal organlar normaldi. Fıtığın boyutlarına bakarak (3×3 cm) EHS M3 W2 olarak kayıt edildi.

Arkus kostariumun sol aksiller hattı kestiği yere yakın alana ve sol SİAS’ın hemen önüne bupivakain 0,5% infiltrasyonları yaparak iki adet 5 mm trokar girildi.

Sol elde endoclinch, sağ elde monopolar koter takılı endo makas ile göbek fıtığına yapışık omentum diseke edilerek düşürüldü. Fıtık ortaya kondu. Ardından orta hattaki kranial ve kaudal uç noktalardan iğne sokularak, falsiform ve urakusu barındıran yağlı dokuları karın duvarından temizlemek için sınırlar ortaya kondu. Koterli makas diseksiyonu ile bu sınırlar içindeki yumuşak dokular yukarı ve aşağı yönde uzaklaştırılarak yamanın konuşlanma alanı temizlendi.

Daha sonra karın içine No 2/0, 30 cm uzunlukta, geç emilen dikenli dikiş gönderildi. Fıtık defekti, bu dikiş ile transvers planda devamlı dikiş tekniği ile kapatıldı.

15×15 cm boyutunda …………….. marka ve ………… model dual yama açılarak hemşire alet masasına alındı. Yamanın viseral ve parietal yüzeyleri belirlendi. Yamanın kranial ve kaudal uçlarının ortasına 2/0 polipropilen dikişler atılarak ve her iki kolu uzun kesilerek transfasyal dikişler konuldu. Daha sonra yama bu dikişler içte kalacak şekilde rulo hale getirilerek kamera trokarından karın içine gönderildi. Ciltte, ameliyatın başlangıcında işaretlenmiş kranial ve kaudal uçlardan milimetrik kesi yapılarak dikiş geçirici alet ile yamanın transfasyal dikişleri ayrı ayrı dışarı alındı ve yama karın ön duvarına asıldı. Yamanın uygun pozisyonu aldığı, yamanın ortasının fıtık defektinin ortasına denk geldiği görüldü. Ardından …………….. marka ve ………… model zımba aleti kullanılarak 2 cm aralıklar ile yama çepeçevre karın duvarına sabitlendi. Fıtık defektinin etrafında, dört kadranında ayrıca zımba ile sabitleme yapıldı. Son gözlemde kanama olmadığı görüldü. Gaz boşaltılarak karın basıncı 6 mmHg’ya düşürüldü. Yamanın transfasyal dikişleri bağlandı.

Ardından CO2 gazı boşaltıldı. Trokarları çekildi. Kamera giriş yerinde fasya 2 tane geç emilen dikiş ile kapatıldı. Cilt, kısa sürede emilebilir dikişler ile kapatıldı ve ameliyata son verildi.

Ameliyat, ciltten cilde 65 dakika sürdü.

Ameliyat süresince herhangi bir komplikasyon görülmedi. Hasta anestezi tarafından ekstübe edilerek derlenme odasına alındı.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp