• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Ameliyat Fıtığı Görüntüleme

Ameliyat fıtıklarının teşhis ve tedavisinde radyolojik görüntüleme cerraha çok önemli bilgiler verir. Radyoloji yöntemleri, başarılı bir onarım için önemli katkı sağlar.

Ameliyat fıtıklarının onarımı öncesi adımlar:

– Önceki ameliyat raporu.

– Ayrıntılı fizik muayene.

– BT inceleme.

Bu 3’ü doğru bir ameliyat planı yapmanızı sağlar. Birinci madde ile ilgili blog yazımı okuyun! Fizik muayene oldukça önemlidir. İyi bir fizik muayenenin yerini hiç bir şey tutmaz. Aslında hepsi birbirini tamamlayıcıdır.

Ultrason kesitsel olmadığı için bize istediğimiz bilgileri sağlamaz. Bilgisayarlı Karın Tomografisi (BT) seçkindir ve yazımı BT üzerine sürdüreceğim. MR’ı daha çok kasık patolojilerinde tercih ediyoruz.

Öncelikle görüntüleme, fizik muayeneyi tamamlamak içindir, yerini alması için değil!! Muayenede göremeyeceğiniz şeyleri BT’de görürsünüz. Ancak, muayenede, BT’de asla göremeyeceğiniz bazı şeyler vardır!

BT’ye siz bakın, raporu okumak yeterli değil. CD’sini takın bilgisayarınıza; ölçün, biçin! Raporlar genelde fıtık açısından yetersiz!

Cevabını aramanız gereken sorular şöyle:

BT’de:

– Defekt ne kadar büyük?

– Rektus kasları ne kadar geniş?

– Defekt ya da defektlerin yerleşimi (Orta hat, yan, kemik yapı yanında)

– Organ/Boşluk kaybı var mı?

– Yama varsa, hangi planda?

– İleus hikayesi var ise, fıtık/yama gerçekten bunun nedeni mi?

– Fasyayı primer kapatmak mümkün olacak mı?

Eğer ameliyat fıtığı nüksünü onaracaksanız sorular artıyor:

– Önceki onarımın tipi.

– Hangi yama? Hangi planda ve boyutta?

– Hangi anatomik planlara girilmiş?

– Bu bilgiler, BT ile örtüșüyor mu?

– Önceki adezyolizis ne kadar zordu?

Onarım sırasında hastaya ek girişim yapılacak mı?

– Sindirim sistemi cerrahisi (Stoma kapatılması, bağırsak rezeksiyonu)

– Enfekte yama çıkarılması

– Fıtık onarımı başka bir seansa mı bırakılmalı?

Ameliyat fıtığı onarımı yaparken neden BT’yi kendimiz okumalıyız?

– Fıtık Cerrahisi’nde anatomi herşeydir! BT, size anatomi öğretir.

– Size, ameliyat planı yapmada değişik bakış açıları sağlar.

– Ameliyat sırasında yol gösterir.

– Postop komplikasyon yönetiminde size hız kazandırır.

Peki, nasıl bir BT isteyeceğiz?

Sadece oral kontrast yeterli. Ancak, fıtıkta boğulma söz konusu ise İV kontrast da verilmeli. Aksiyel, koronal ve sagital planda mümkünse 1 mm kesitler ile. Görüntüleme merkezleri genelde 3 mm kesitlerle veriyorlar ancak eğer bir yazılım ile 3 boyutlu görüntüleme yapmak istiyorsanız 1 mm kesit kalınlığı şart.

Siz siz olun, ameliyat fıtığı onarımına girişmeden önce mutlaka bir BT isteyin!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp