• Keskin Kalem Sk 1, Şişli, İstanbul

Fıtık ameliyatı ve Yama

Kasık ve karın duvarı fıtıklarının onarımında yama kullanımı ile ilgili bilgilendirme yazısını okuyunuz!

Bu kısa bilgi notu, fıtık ameliyatınızda yama kullanımı ile ilgili sizin bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır. Asıl olan, bu konuları cerrahınız ile konuşmanızdır.

Kasık ve karın duvarı fıtıklarının tek tedavi yöntemi ameliyattır. İki şekilde yapılmaktadır:

Yamasız onarım

Burada, fıtık deliği dikişler ile kapatılır ve onarım belirli bir gerilim ile gerçekleştirilir.

Yamalı onarım

Yama kullanılarak delik ve zayıf alan örtülür. Hem en az gerilim sağlanır hem de zayıf alan kuvvetlendirilir.

Ameliyat, açık teknikle ya da laparoskopik yani kapalı tekniklerle yapılabilir. Size en uygun teknik, cerrahınızla konuşmanız sırasında belirlenecektir.

Yama

Yamalar, fıtık onarımında 60 yıldan fazladır kullanılmaktadır. Dünya çapında, çoğu fıtık onarımında tercih edilen yöntem olmuştur. Bugüne kadar yapılan çok sayıda klinik çalışma, yamaların nüksleri anlamlı olarak azalttığını göstermiştir.

Yamaların üretim ve satışı ciddi yasalar ile kontrol altındadır. Ülkemizde de CE onayı olmayan yamalar kullanıma sunulmamaktadır. Hasta güvenliği, bu yönetmeliklerde birinci önceliktir ve düzenli olarak güncellenerek takip edilmektedir. Hatta, yeni yayınlanan ve 2020 yılında devreye girecek olan 3. derece protokolünün uygulanması ile bu güvenlik üst düzeylere taşınacaktır.

Yama ile onarım ‘altın standart’ mıdır?

Fıtığı olan hastaların çoğunda doku zayıflığı vardır ve dikişler bu zayıflığı istenildiği gibi sağlam tutmaz. Bu, dikişli onarımların, yamalı onarımlara göre neden daha başarısız olduğunu tam olarak açıklar. Özetle; fıtık cerrahisinin en önemli hedefi olan, nüksleri en aza indirmede yama, gereklidir.

Yama ile onarımın sakıncaları var mıdır?

Yama, insanlarda sıklıkla kullanılan diş implantı, kalp kapakları, kalça protezleri gibi sentetik  bir materyaldir. Yama enfekte olabilir ancak bu nadir bir durumdur. Bazı hastalarda, ameliyattan sonra kronik ağrı gelişebilir. Yama kullanımı ile kronik ağrı arasında sıkı bir neden-sonuç ilişkisi yoktur. Yamasız yani dikişli onarımlar da aynı düzeyde kronik ağrıya neden olabilir.

Özetle;

Hastaların çoğu için yama ile onarım etkili ve güvenli bir yöntemdir. Her yıl yama ile milyonlarca fıtık onarımı başarı ile yapılmaktadır. Başka seçenekler de mevcuttur ve bunları cerrahınız ile tartışarak karar vermelisiniz.
Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp