• Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. 16, Beşiktaş, İstanbul

Beyin Avcılarını Hekimlerin Peşinde İstiyorum!

      Ülkemizde özel sağlık sektöründe hekimlerin iş bulmaları, ağırlıklı olarak ahbap-dost ilişkisi ile olmakta. Bu alanda kurumsal bir yapılanma yok maalesef.

______________________________________________

     Diğer sektörlerde olduğu gibi – bu oran ülkemizde 10%’lar civarındaymış! -; sağlık sektöründe de hekimlerin “beyin avcıları” tarafından, karşılıklı uyum çerçevesinde istihdamının uygulanabileceği kanısındayım. Bu pazarın insan kaynakları şirketlerinin iştahını kabartacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu şirketlerin hizmet gösterdikleri segmentlerdeki ücret düzeyleri, hekim ücretlerinden yüksek değil.

     İnsan kaynakları şirketlerinin özel sağlık sektöründe hekim kadrolarını portföylerini katmaları 3 ayaklı bu oluşumda her bir ayağa avantajlar sunacaktır: Hekim arayan kuruluşlar nitelikli kadrolara daha bilinçli ulaşacaktır. Az bulunan, eksik kadrolara zahmetsizce ulaşabileceklerdir. Hekimler ise daha iyi şartlarda (maddi ve manevi) sözleşmeler ve çalışma şartlarına kavuşacaktır. Son olarak da bu bağlantıyı sağlayan insan kaynakları şirketi para kazanacaktır.

     Ülkemizde; devletin son yıllarda uyguladığı sağlık politikaları nedeniyle, özel sektörde de hızlı büyüme olmakta. Bu da beraberinde uzmanlaşmış hekim kadrolarına ihtiyaç doğurmakta. Hekim istihdamının çoğunluğu kamu sektöründe olmakta ve çeşitli nedenlerden ötürü son zamanlarda kamudan özel sektöre geçişlerde bir durgunluk görülmektedir. Bu nedenle durumu cazip hale getirmek, platform oluşturmak için insan kaynakları şirketlerinin bu alana da bakışlarını çevirmesi, sağlık sektöründe insan kaynağı sorununun yönetimi için faydalı olacaktır.

     Bu konuyu çeşitli ve ilgili platformlarda tartışıyorum. Soru ve katkılarınızı memnuniyetle kabul ediyorum. Bu projenin başlaması ve önümüzdeki 5 yıl içinde normal bir yapıya kavuşması dileğiyle tarihe burada not düşüyorum. 07/IV/2017

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

Whatsapp